Menu Sluiten

Biorelaxatie

Jan Dries (oprichting EANG) beschrijft deze therapie als volgt:
‘Het basisprincipe van Biorelaxatie kan men uit de naam afleiden, nl. dat men op een biologische of natuurlijke wijze leert relaxen. Men gaat ervan uit dat de mens een natuurlijk wezen is, gebonden aan zijn omgeving en onderworpen aan de natuurwetten. Het feit alleen al dat de mens sinds duizenden jaren niet meer in harmonie met de natuur leeft, heeft tot veel stress geleid. Zich ontspannen is niets anders dan een levenshouding; het leven anders bekijken, nieuwe levenswaarden nastreven, inzicht krijgen in de waarheid van het leven.

Aangezien het ontspanningsmechanisme zich in de hersenstam bevindt en ontspanning tot de vijf primaire behoeften van de mens wordt gerekend, ligt het voor de hand dat we het instinct weer aan bod moeten laten komen.

Pas door een stuk natuurlijker te gaan leven, kan de instinctieve drang naar rust en ontspanning aangemoedigd worden. In feite worden tijdens de Biorelaxatie het stress- en ontspanningsmechanisme op elkaar afgestemd. Het is belangrijk dat men stressoren bestrijdt maar het is veel belangrijker dat men het organisme harmonieert zodat de natuurlijke functies normaal verlopen en men bestand is tegen stressoren. Bij stressbeheersing moet men zichzelf gebruiken omdat de genezende en harmoniërende kracht in zichzelf ligt. Ieder mens heeft een ingebouwd ontspanningsmechanisme dat de tegenpool is van het stressmechanisme.’

De biorelaxatie is opgebouwd uit 7 stappen, namelijk:
1. Spierontspanning
2. Ademhaling
3. Gedachteloosheid
4. Fixatie
5. Concentratie
6. Visualisatie of verbeeldingsverruiming
7. Autosuggestie of zelfbeïnvloeding